We spelen volksmuziek uit: Engeland, Schotland, Shetland & Orkneys, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Friesland, Nederland, België en Frankrijk... dus kort samengevat: van ruwweg rondom de Noordzee! Dat lijkt misschien een vreemd bijeengeraapte verzameling, maar cultuurhistorisch is dat (volgens ons) toch niet zo: tussen de gebieden rondom de Noordzee heeft altijd een levendige uitwisseling plaatsgehad.
Een aardig illustratie daarvan is dat de vissers op de Noordzee, wanneer ze verrast werden door aansnellend noodweer, schielijk bij de dichtstbijzijnde kust een veilig heenkomen zochten. In de dichtstbijzijnde haven werd dan het uitwoeden van de storm afgewacht, soms enkele dagen lang. De tijd werd dan natuurlijk onder andere zoekgebracht in de kroegen waar in vroeger tijden (onder andere) ijverig gespeeld en gezongen werd...
Zo is het goed verklaarbaar dat van vele liedjes en melodiën in de landen rondom de Noordzee nauw verwante versies bestaan.
Voor ons was dit verschijnsel een goede mogelijkheid om de muziek die we altijd al graag speelden onder één noemer te brengen: muziek van rondom de Noordzee.

We kunnen een middag of avond luistermuziek, desgewenst met achtergrond verhalen, verzorgen maar ook achtergrondmuziek of dansmuziek voor volksbal of ceilidh (eventueel met dansinstructie).

Enkele luistervoorbeelden uit ons repertoire: